Tuần lễ vàng ngập tràn khuyến mãi trong chuỗi chương trình Roadshow “Kết Nối Công Nghệ Nhật”

Asanzo đã khởi động thành công chương trình Roadshow “Kết Nối Công Nghệ Nhật” trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bắt đầu từ ngày 14/11 – 28/11/2018. Chương trình diễn ra tại các cửa hàng liên kết với tập đoàn Asanzo với mục đích kết nối những [...]

By |2019-07-25T16:37:59+07:00Tháng Bảy 25th, 2019|Tin Tức|0 Comments

Khóa Việt-Tiệp thông báo thay đổi nhận diện thương hiệu

Bắt đầu từ ngày 1/6/2019, Khóa Việt-Tiệp sẽ chính thức thay đổi nhận diện, đánh dấu sự chuyển mình để hội nhập quốc tế và hành trình mới chinh phục lòng tin người tiêu dùng. Khóa Việt-Tiệp là doanh nghiệp sản xuất khóa và phụ kiện lớn nhất Việt Nam. Sau 45 năm phát [...]

By |2019-07-25T16:31:48+07:00Tháng Năm 27th, 2019|Tin Tức|1 Comment